Bộ Led Màn Hình Ambino Basic 23 – 27 inch

550.000 

01 bộ sản phẩm LED dán màn hình Ambino Basic gồm:

  • 02 thanh LED 10 cm
  • 02 thanh LED 30 cm
  • 02 thanh LED 50 cm
  • 01 bộ điều khiển USB
  • 01 bộ phụ kiện lắp đặt
Bộ Led Màn Hình Ambino Basic 23 – 27 inch

550.000 

Danh mục: