Bộ Led Cạnh Bàn Ambino Edge Cho Bàn 1.2M

500.000 

Bộ led dán cạnh bàn Ambio Edge 1m2 bao gồm:

03 Thanh led 30cm

01 Thanh led 20cm

01 Thanh led 10cm

01 Bộ điều khiển USB

01 Bộ phụ kiện lắp đặt

Bộ Led Cạnh Bàn Ambino Edge Cho Bàn 1.2M

500.000 

Danh mục: